Banner Header Kiebank

Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản sử dụng

Kienbank xin cám ơn Quý khách hàng đã quan tâm và lựa chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi trên trang web https://www.kienbank.com

I – QUY ĐỊNH CHUNG

Định nghĩa

“Khách hàng” là những cá nhân, tổ chức, hoặc bất kỳ ai truy cập và sử dụng trang www.Kienbank.com dưới mọi hình thức.

“Trang web” là trang web www.Kienbank.com, bao gồm cả các trang liên kết đối với các sản phẩm và dịch vụ của Kienbank, thuộc Kienbank.

“Điều khoản” là những điều kiện và điều khoản mà người truy cập trang www.Kienbank.com cần phải tuân theo.

Với tư cách là khách hàng, bạn đang đồng ý với các điều khoản và điều kiện khi sử dụng các websites và các tên miền (bao gồm trang web, tên miền chính, tên miền phụ và các phần phụ khác), bất kỳ dịch vụ nào hiện có thông qua website hoặc cung cấp bởi Kienbank, các phần mềm (được định nghĩa sau đây, mà sẽ gọi chung là “Dịch vụ”) của chúng tôi.

Kienbank sở hữu, điều hành và cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ tuỳ thuộc vào mức độ yêu cầu của bạn, trong điều kiện không thay đổi bất kỳ điều khoản và điệu kiện nào dưới đây, hoặc các quy tắc điều hành, thủ tục, chính sách khác mà có thể được chỉnh sửa hoặc bổ sung và công bố trên trang Kienbank.

Nếu như không đồng ý với những điều khoản, điều kiện, quy định, chính sách hoặc thủ tục được nêu ra, vui lòng không sử dụng dịch vụ.

Điều khoản sử dụng có thể được sửa đổi trên một sự kiện dựa vào thoả thuận bằng văn bản được ký giữa bạn và đại diện chính thức của Kienbank, hoặc bởi Kienbank theo như quy định tại mục 2 dưới đây.

Chỉnh sửa

Kienbank có quyền bao gồm nhưng không giới hạn thay đổi hoặc chỉnh sửa các điều khoản và điều kiện sử dụng bất cứ lúc nào.

Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi hoặc bổ sung, bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này để cập nhật bất kỳ sự thay đổi nào.

Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi chứng tỏ bạn đồng ý với những điều khoản sửa đổi, nếu như không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, chúng tôi khuyên bạn nên ngừng sử dụng dịch vụ đó.

Ngôn ngữ

Chúng tôi cung cấp các bản dịch của Điều khoản Sử dụng Dịch vụ, chính sách bảo mật hoặc bất kỳ quy định, chính sách và thủ tục nào được cập nhật trên website bằng các ngôn ngữ khác nhau nhằm thuận tiện cho bạn khi sử dụng.

II – VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN.

Kienbank cung cấp cho bạn quyền (không độc quyền, không được chuyển nhượng, không cấp phép) để truy cập và sử dụng dịch vụ với một mục đích duy nhất là tìm kiếm những sản phẩm tài chính phù hợp nhất với điều kiện của mình.

Thông tin của bạn được đăng ký trên trang web trong trường hợp phù hợp với Điều khoản Sử dụng này và trong phạm vi cho phép của tất cả các luật/quy định (trong và ngoài nước) được áp dụng.

Như đã nói ở trên, bạn sẽ không cho phép bất cứ ai khác, trực tiếp hoặc gián tiếp bao gồm: thuê, cho thuê, bán lại, phân phối hoặc sử dụng các dịch vụ cho chung dịch vụ, hoặc các mục đích thương mại; loại bỏ hoặc thay đổi bất kỳ quyền sở hữu hay nhãn trên hoặc trong các Dịch vụ hoặc trang web nội dung; tham gia vào bất kỳ hoạt động nào cản trở hoặc phá hoại các dịch vụ.

III – NỘI DUNG.

Nội dung trang web

Bạn đồng ý rằng tất cả các tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin, dữ liệu, phần mềm, văn bản, các yếu tố thiết kế, đồ họa, hình ảnh và nội dung khác (gọi chung là “Nội dung”) của Kienbank

Liên quan đến dịch vụ (gọi chung là “nội dung trang web”) được bảo vệ bởi luật bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bí mật thương mại hoặc tài sản trí tuệ và quyền và luật sở hữu khác.

Bạn đồng ý không bán, cấp phép, cho thuê, sửa đổi, phân phối, sao chép, tái sản xuất, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai, công bố, điều chỉnh, chỉnh sửa hoặc tạo sản phẩm phái sinh của bất kỳ nội dung trang web, hoặc gửi bất kỳ nội dung trang web trên bất kỳ trang web khác hoặc trong một môi trường máy tính nối mạng với mục đích nào.

Tái tạo, sao chép, phân phối bất kỳ nội dung trang web cho bất kỳ mục đích nào khác đều bị nghiêm cấm mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Kienbank

Bạn sẽ sử dụng nội dung trang web chỉ với mục đích được cho phép bởi Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này và bất kỳ luật lệ và quy định (trong và ngoài nước) được áp dụng.

Các quyền lợi không công nhận ở đây đều được bảo vệ.

Nội dung của bạn

Mục đích chính của Kienbank là giới thiệu và kết nối giữa con người trong lĩnh vực tài chính.

Do đó, bạn xác nhận và đồng ý rằng bất kỳ và tất cả các thông tin do bạn (ban đầu và/hoặc tại bất kỳ thời điểm nào sau đó) có thể được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu Kienbank.

IV – QUẢN LÝ

Bạn hiểu rằng bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các nội dung trong bất cứ hình thức nào mà bạn cung cấp hoặc thông qua các dịch vụ.

Điều này áp dụng cho cả người tham gia và người sử dụng các dịch vụ khác.

Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ để:

– Tải lên, đăng, email, truyền tải (hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác) Nội dung trái pháp luật, độc hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, quanh co, phỉ báng, thô tục, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm sự riêng tư của người khác, hận thù, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc quấy rối

– Gây tổn hại cho trẻ vị thành niên bằng bất kỳ cách nào

– Mạo danh bất kỳ người hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, một đại diện Kienbank hoặc lãnh đạo diễn đàn, hoặc tuyên truyền sai sự thật dưới tư cách của một người hoặc tổ chức khác

– Giả mạo tiêu đề hoặc sửa đổi các định dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung truyền thông qua các Dịch vụ

– Tải lên, đăng, email, truyền tải (hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác) nội dung mà bạn không có quyền sở hữu theo luật pháp hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác nào

– Tải lên, đăng, email, truyền tải (hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác) nội dung nào vi phạm các bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, quyền tác giả, sở hữu trí tuệ khác hoặc các quyền sở hữu của bất kỳ người hoặc tổ chức nào

– Tải lên, đăng, email, truyền tải (hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác) Nội dung liên quan đến việc bán hoặc cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác ngoài việc bán và cung cấp vé; đăng ký các sự kiện và các dịch vụ liên quan trên trang web khác với quy định của Kienbank

– Cản trở hoặc phá rối dịch vụ, các máy chủ hoặc mạng kết nối với dịch vụ, hoặc không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của mạng kết nối với dịch vụ

– Quấy rối bất kỳ người hoặc tổ chức nào

Chỉnh sửa/ ngừng dịch vụ

Kienbank có quyền chỉnh sửa hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn quyển sử dụng của bạn bất cứ lúc nào có hoặc không có nguyên nhân mà không cần đưa ra thông báo trước.

Bạn đồng ý rằng Kienbank  không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về sửa đổi, đình chỉ hay ngừng sử dụng các dịch vụ.

V – KHƯỚC TỪ ĐẢM BẢO

Kienbank không hứa hẹn mọi thứ về dịch vụ của mình, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, những bảo đảm thương mại, quyền sở hữu, vi phạm hay điều chỉnh cho một mục đích cụ thể. Kienbank không bảo đảm rằng :

– Các dịch vụ sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của bạn

– Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn, hoặc không có lỗi

– Kết quả nhận được từ việc sử dụng các dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy

– Toàn bộ các dịch vụ (hoặc bất cứ phần nào) sẽ đáp ứng mong đợi của bạn, hoặc

– Mọi lỗi trong dịch vụ sẽ được sửa chữa.

VI – THÔNG BÁO

Thông báo cho bạn có thể được gửi thông qua email hoặc đường bưu điện đến địa chỉ trong hồ sơ lưu trữ của Kienbank.

Dịch vụ cũng có thể cung cấp thông báo về những thay đổi trong Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này hoặc các vấn đề khác bằng cách hiển thị thông báo hoặc liên kết để thông báo cho bạn về các dịch vụ.

Hành vi vi phạm

Xin vui lòng báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm các điều trong Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này qua email đến kienbank86@gmail.com

Luật áp dụng và thẩm quyền

Các điều khoản sử dụng này được điều chình và diễn giải theo pháp luật Việt Nam.

Mọi tranh chấp phát sinh liên quan tới các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ tranh chấp phát sinh liên quan đến trang web sẽ được ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải thiện chí.

Nếu trong vòng 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày một bên thông báo bằng văn bản cho bên kia biết về sự tranh chấp phát sinh mà vẫn không được giải quyết, mỗi bên có thể đưa vụ việc tranh chấp đó ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) để giải quyết.

Bên thua kiện sẽ chịu toàn bộ chi phí khác liên quan mà bên thắng kiện phải bỏ ra để theo đuổi vụ kiện.

Hiệu lực từng phần

Tất cả các điều khoản và từng phần của các điều khoản này sẽ có hiệu lực riêng và độc lập với các điều khoản khác.

Nếu có bất kỳ điều khoản nào vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành theo pháp luật Việt Nam, thì hiệu lực, tính hợp pháp và khả năng thi hành của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng dưới bất kỳ hình thức nào.

Scroll to Top