Banner Header Kiebank

Giấy tờ có giá là gì? Giấy tờ có giá có vay ngân hàng được không

Giấy tờ có giá là gì? Giấy tờ có giá có được sử dụng làm tài sản đảm bảo khi vay ngân hàng? Có thể vay ngân hàng bằng cách thế chấp Trái phiếu doanh nghiệp không?

Sổ tiết kiệm bằng VND, USD hoặc EURO có được chấp nhận cầm cố tại các tổ chức tín dụng? Khi vay cầm cố sổ tiết kiệm, khách hàng có được vay tiền theo kỳ hạn?

giấy tờ có giá là gì
giấy tờ có giá là gì

Một trong những điều kiện được vay thế chấp là khách hàng phải có lịch sử tín dụng tốt, không có nợ xấu tại thời điểm vay, đúng hay sai?

Giấy tờ có giá là gì?

Giấy tờ có giá là một loại tài sản bảo đảm bao gồm: vật, tiền, giấy tờ có giá, quyền tài sản… Giấy tờ có giá có tính thanh khoản cao nên được sử dụng làm tài sản đảm bảo khi vay ngân hàng.

Giấy tờ có giá có vay ngân hàng được không

Khách hàng có thể vay ngân hàng bằng cách thế chấp Trái phiếu doanh nghiệp.

Sổ tiết kiệm bằng loại tiền: Việt Nam đồng, USD hoặc EURO được chấp nhận cầm cố tại các tổ chức tín dụng. Khi vay cầm cố sổ tiết kiệm, khách hàng được vay tiền theo kỳ hạn nhưng tối đa không vượt quá thời hạn ghi trên hợp đồng, giấy tờ thế chấp.

Một trong những điều kiện được vay thế chấp là khách hàng phải có lịch sử tín dụng tốt, không có lịch sử nợ xấu tín dụng.

Giấy tờ có giá là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức phát hành giấy tờ có giá với người sở hữu giấy tờ có giá trong một thời hạn nhất định, điều kiện trả lãi và các điều kiện khác

<h2″>Một số loại giấy tờ có giá 

  • Hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ, séc, công cụ chuyển nhượng khác được quy định tại Điều 1 Luật các công cụ chuyển nhượng 2005;
  • Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty, kỳ phiếu, cổ phiếu được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 Pháp lệnh ngoại hối 2005;
  • Tín phiếu, hối phiếu, trái phiếu, công trái và công cụ khác làm phát sinh nghĩa vụ trả nợ được quy định tại điểm 16 Điều 3 Luật quản lý nợ công 2009;
  • Các loại chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán; Hợp đồng góp vốn đầu tư; các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định) được quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật chứng khoán 2006 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật chứng khoán sửa đổi 2010);
  • Trái phiếu doanh nghiệp được quy định tại Điều 2 Nghị định 52/2006/NĐ-CP về Phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phải là giấy tờ có giá không
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phải là giấy tờ có giá không

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phải là giấy tờ có giá không

Căn cứ vào nội dung giải đáp về giấy tờ có giá tại Công văn 141/TANDTC-KHXX, thì có liệt kê một số loại giấy tờ có giá như trên, nhưng không đề cập đến các giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, Giấy đăng ký xe máy, ô tô, mô tô.

⇒ Như vậy, các giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, Giấy đăng ký xe máy, ô tô, mô tô….không phải là giấy tờ có giá.

Bài viết tham khảo thêm:

Như vậy, Kienbank đã cung cấp giấy tờ có giá là gì và một số thông tin hữu ích liên quan. Hy vọng sẽ giúp ích cho quý bạn đọc.

Bài viết liên quan:

Scroll to Top