Sổ đỏ là gì ? Sổ đỏ và sổ hồng cái nào giá trị hơn

by KienBank

Sổ đỏ là tên gọi tắt của “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” được cấp cho khu vực ngoài đô thị (nông thôn). Và được quy định tại Nghị định 64-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ và Thông tư số 346/1998/TT-TCĐC ngày 16/3/1998 của Tổng cục địa chính.

Sổ đỏ là gì ?

Sổ đỏ hay bìa đỏ và ghi chữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Loại đất được cấp theo sổ đỏ rất đa dạng, gồm:

  • Đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản,
  • Làm muối và đất làm nhà ở thuộc nông thôn.

Sổ này có màu đỏ đậm và do UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp cho chủ sử dụng.

Như vậy, Sổ đỏ là ngôn ngữ thường ngày của người dân để gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không được pháp luật quy định. Để thuận tiện cho người đọc, trong nhiều bài viết thường sử dụng từ “Sổ đỏ” thay cho tên gọi của Giấy chứng nhận như quy định của pháp luật.

Theo đó, ngày 19/10/2009 Chính phủ ban hành Nghị định 88/2009/NĐ-CP. Từ ngày 10/12/2009 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành mẫu Giấy chứng nhận mới áp dụng chung trên phạm vi cả nước với tên gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Hiện nay, Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành kế thừa tên gọi Giấy chứng nhận mới, cụ thể:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất (theo khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013).

Sổ đỏ và sổ hồng cái nào giá trị hơn

Sổ hồng và sổ đỏ là cách gọi khác nhau của cơ quan nhà nước.

 

Về nguồn gốc:

Tùy theo từng giai đoạn, ở Việt Nam có các loại giấy chứng nhận như:

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;
  • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,
  • Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Trước năm 2009 chúng ta có 2 loại sổ là sổ đỏ và sổ hồng. Sau năm 2009, chúng ta chỉ có sổ hồng.

Tìm hiểu thêm về:

Về xuất xứ:

  • Sổ đỏ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.
  • Sổ hồng do Bộ Xây dựng ban hành.

Sổ hồng và sổ đỏ không phải tên gọi chính thức mà chỉ là tên gọi do mọi người tự đặt dựa trên màu sắc của mỗi loại để cho ngắn gọn và dễ phân biệt.

Về giá trị pháp lý:

Mọi người có thể an tâm là cả 3 loại: sổ đỏ, sổ hồng cũ và sổ hồng mới đều có giá trị pháp lý như nhau.

Các loại sổ cũ không cần thiết phải đổi qua sổ mới.

Thực tế hiên nay vẫn đang lưu hành cả 3 loại giấy tờ này, miễn là sổ thật,

Tất cả đều có giá trị pháp lý như nhau nên mọi người không cần quá lo lắng về sổ đỏ hay sổ hồng nhé !

Như vậy Kienbank đã cung cấp thông tin cho bạn đọc biết về Sổ đỏ là gì ? Sổ đỏ và sổ hồng cái nào giá trị hơn. Có thông tin còn chưa hiểu thì bạn đọc có thể gửi bình luận bên dưới để được tư vấn nhé.

Trân trọng bạn đọc đã đọc tin !

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment