Banner Header Kiebank

Điều kiện vay vốn mua nhà ở xã hội lãi suất 5%/Năm

Vay vốn mua nhà ở xã hội lãi suất chỉ từ 5%/Năm. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 117 quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi cho vay mua nhà ở xã hội…

Lãi suất cho vay vốn mua nhà ở xã hội

Lãi suất cho vay vốn mua nhà ở xã hội

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 117

⇒ quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định.

⇒ theo quy định tại Nghị định số 100/2015 ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo Quyết định này,

 • mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2018 đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội;
 • xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định số 100/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

♥ Mức lãi suất áp dụng cho vay nhà ở xã hội là 5%/năm (0.42%/Tháng)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/1/2018; Và thay thế Quyết định số 48 ngày 13/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Vay mua nhà ở xã hội Ngân hàng Chính sách

Vay mua nhà ở xã hội Ngân hàng Chính sách

Đối tượng được vay mua nhà ở xã hội

♥ Theo Nghị định số 100/2015: Đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; Xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở;

⇒⇒ là đối tượng quy định tại các Khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở,

Xem thêm xem ngay Kienbank kinh nghiệm vay tiền mua nhà trả góp 20 Năm

Đối tượng được vay tiền mua nhà ở xã hội ưu đãi gồm:

 • Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
 • Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;
 • Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;
 • Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;
 • Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
 • Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;
 • Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề;
 • học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;
 • Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Các đối tượng trên được vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu ⇒ Thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn.

Tạo điều kiện thuận lợi cho người đúng nhu cầu tiếp cận gói nhà ở xã hội

Để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ đã giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung bất cập tại Nghị định 100 để trình Chính phủ xem xét, ban hành trong quý 4/2020 theo trình tự thủ tục rút gọn.

Đồng thời, đề xuất đổi mới phương thức, cơ chế chính sách để giải quyết căn bản nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp.

Phối hợp với các địa phương, đặc biệt là Hà Nội và TPHCM tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp, nhất là công nhân.

Xem thêm:

Điều kiện vay gói nhà ở xã hội lãi suất thấp

Để được vay gói này, kể từ khi đặt bút ký hợp đồng tín dụng, khách hàng phải gửi tiết kiệm tối thiểu 12 tháng tại Ngân hàng chính sách xã hội.

Như vậy, những người có nhu cầu vay mua nhà ở xã hội với mức lãi suất ưu đãi trên có thể tiến hành thủ tục vay vốn tại các ngân hàng được NHNH chỉ định

Theo NHCSXH, Khi vay vốn tại NHCSXH, người vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm 12 Thang

Có gửi tiết kiệm hằng tháng tại NHCSXH với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng với NHCSXH. Mức gửi hằng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn;

Thứ hai, có đủ vốn tự có tối thiểu 20% giá trị Hợp đồng mua bán…

Có đủ vốn tự có tối thiểu 20% giá trị Hợp đồng mua bán/ Hợp đồng thuê mua NƠXH đối với vay vốn để mua/thuê mua nhà ở xã hội; tối thiểu 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở;

Thứ ba,chứng minh đủ điều kiện được vay

Có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú, thu nhập để được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định;

Thứ tư, có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với NHCSXH;

Thứ tư, có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với NHCSXH;

Thứ năm, có giấy đề nghị vay vốn để mua/ thuê mua NƠXH..

Bắt buộc phải có giấy đề nghị vay vốn để mua/ thuê mua NƠXH/ xây dựng mới/ cải tạo, sửa chữa nhà để ở, trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn hỗ trợ ưu đãi NƠXH tại ngân hàng khác hoặc các tổ chức tín dụng khác;

Đối với vay vốn để mua, thuê mua NƠXH: Có hợp đồng mua, thuê mua NƠXH với chủ đầu tư dự án mà dự án của chủ đầu tư đó có trong danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội thuộc chương trình, kế hoạch đầu tư nhà ở xã hội của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất nơi đăng ký thường trú do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đất đai; có thiết kế, dự toán hoặc phương án tính toán giá thành theo quy định của pháp luật về xây dựng;

Bên cạnh đó thủ tục thực hiện bảo đảm tiền vay yêu cầu: Đối với vay vốn để mua, thuê mua NƠXH bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp luật. NHCSXH nơi cho vay, chủ đầu tư và người vay vốn phải thỏa thuận trong hợp đồng ba bên về phương thức quản lý, xử lý tài sản bảo đảm.

Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Bảo đảm tiền vay bằng giá trị quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở hoặc tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Gói vay mua nhà ở xã hội

Chính phủ vừa giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) cân đối thêm 3.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, trong đó có 1.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội và 2.000 tỷ đồng cho 4 ngân hàng quốc doanh, nhằm hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội. Đây là tin vui cho người dân đang có nhu cầu về nhà ở.

Như vậy, sau gói hỗ trợ cho vay mua và tạo lập nhà ở 30.000 tỷ của Chính phủ kể từ tháng 6/2012 (đã kết thúc vào tháng 5/2016), đây là gói hỗ trợ có quy mô lớn tiếp theo cho nhà ở xã hội.

Mặc dù quy định lãi suất áp dụng trong năm 2020 đối với dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội là 5%/năm nhưng Nhà nước chưa có thêm gói tài chính nào tương đương gói 30.000 tỷ đồng trước đây, để hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển các dự án nhà ở xã hội.

Những ngân hàng hỗ trợ vay gói nhà ở xã hội lãi suất cực kỳ thấp

Theo Luật Nhà ở, hàng năm, Nhà nước cấp 50% vốn cho ngân hàng chính sách xã hội, 50% huy động thêm từ các kênh khác nhau để hỗ trợ cho người mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Xem thêm:

Bên cạnh đó, 4 ngân hàng thương mại quốc doanh như Vietcombank, BIDV, Agribank, Vietinbank được cấp bù lãi suất vay 3% – 4%, còn lại tự huy động 100% để cho vay. Nếu ngân sách cấp 1.000 tỷ đồng với tỷ lệ bù lãi suất vay 3% – 4% thì mỗi năm có thể huy động thêm được 25.000 – 30.000 tỷ đồng cho người vay mua, tạo tính thanh khoản lớn cho nhà ở xã hội.

Như vậy là 4 ngân hàng sẽ được cấp tín dụng đối với khách hàng mua nhà ở xã hội là: Vietcombank, BIDV, Agribank, Vietinbank

Ban biên tập Kienbank: https://www.kienbank.com/

Scroll to Top